Het Platform

Het Platform Mörfelden – Walldorf te Wageningen

De werkgroep van het Platform Mörfelden – Walldorf is opgezet om de contacten tussen groepen, verenigingen en organisaties in Wageningen en haar partnergemeente Mörfelden – Walldorf in Hessen te bevorderen, te bundelen en zo nodig te helpen initiëren. Wat in 1983 begon als een ‘vredespartnerschap’ werd in 1992 omgezet in een volledige ‘stedenband’ zoals zo veel Europese gemeenten die onderhouden.

Voor Wageningen is de band met een Duitse zustergemeente van extra betekenis gezien de jaarlijkse herdenking van de capitulatie door het Duitse leger in Nederland in 1945.

Wageningen herdenkt zijn doden op 4 mei en viert de bevrijding op 5 mei samen met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Mörfelden-Walldorf en de Freundeskreis Städtepartnerschaften uit de zustergemeente.

Uitgangspunt voor de werkgroep is, dat na tweeduizend jaar grotere en kleinere oorlogen in Europa er geen ander alternatief meer is dan ‘Samen verder’.

Dat betekent niet, dat de geschiedenis vergeten moet worden, maar dat – in het besef van die geschiedenis, waarin zonder uitzondering alle Europese volkeren en hun leiders bloed hebben doen vloeien, maar ook prachtige dingen tot stand hebben gebracht – de toekomst in een Verenigd Europa gestalte moet krijgen.

Elkaar leren kennen is daarvoor een voorwaarde. Voor iedereen en in tal van vormen. Niet alleen de jeugd, maar ook sportlieden, middenstanders, stadsbestuurders en niet in de laatste plaats veteranen kunnen door het aangaan van de ontmoeting daaraan het hunne bijdragen.

Wie zich daarvoor open stelt, zal merken, dat zo’n ontmoeting nieuwe perspectieven opent, vaak leerzaam kan zijn en meestal ook gewoon erg gezellig is.

Advertentie